Vi har tidligere været omkring tre af de træk, som hjertet i KompetenceProfilen indeholder. De sidste to følger i denne interviewguide.

Opbakning

Trækket ’opbakning’ har to yderpunkter, som ligger på et kontinuum mellem støttesøgende på den ene side og selvhjulpen på den anden. Den støttesøgende foretrækker at søge accept og anerkendelse hos andre, før noget sættes i gang. Man befinder sig bedst i et miljø, som er kendetegnet ved gensidig ros, støtte og opbakning.

Som selvhjulpen er man typisk den uafhængige type, der er upåvirket af, hvad andre tror, tænker og mener. Den selvhjulpne søger ikke accept hos andre, men går sine egne veje og tager initiativ uden at spørge.

Forsøg dig frem med disse fem spørgsmål, når du skal spørge ind til ‘opbakning’:

  1. Hvilken slags støtte og opmuntring behøver du i dit arbejde? Hvem giver dig det?
  2. Hvornår synes du, det er vigtigt at bede om hjælp og spørge andre om råd?
  3. Hvem plejer du at gå til for at få støtte og hjælp? Og hvis ros sætter du størst pris på?
  4. I hvilken forbindelse hjælper eller støtter du andre? Og sker det, at andre kommer til dig for at få ros, støtte og anerkendelse?
  5. Hvornår gav du sidst spontan ros til nogen? Og hvad gik den ros på?

Tillid – tiltro

Inden for spændet mellem tillid og tiltro kan man være tillidsfuld på den ene side. Her møder man umiddelbart andre mennesker med stor tillid og åbenhed. Man taler åbent om sig selv og forventer, at denne tillidserklæring bliver gengældt. Som tillidsfuld er man også i besiddelse af et positivt menneskesyn, hvor man tror, at de fleste er ærlige og hæderlige.

På den anden side er man skeptisk, hvor man er kritisk og ikke altid stoler på andre. Det kan resultere i, at man er reserveret og tilbageholdende i den første kontakt og holder de fleste et stykke fra livet.

Når du skal belyse trækket ’tillid-tiltro’, er følgende fem spørgsmål velegnede:

  1. Hvilken slags relation har du med kollegaerne på dit nuværende job? Og hvordan holder du dem ved lige?
  2. I hvilke situationer synes du, at det er specielt vigtigt at turde stole på andre mennesker?
  3. Har du været i en situation, hvor nogen har svigtet din tillid? Hvad har du lært af det?
  4. Har du på noget tidspunkt følt, at det har været svært at skabe nye kontakter? Hvorfor og hvad gjorde du?
  5. Hvordan er det en styrke for dig at have tillid til andre?

Vil du have mere inspiration til KompetenceProfilen eller til, hvilke spørgsmål du kan stille i løbet af jobsamtalen, er du altid meget velkommen til at kontakte adm. direktør Rasmus Mortensen eller chefkonsulent Lotte Mølgaard.