Det er både spændende og udfordrende at begynde i et nyt job som leder, uanset om du skal være leder for første gang, eller om du står over for næste skridt i lederkarrieren. Mange bliver bidt af ledelsesdisciplinen og af at motivere sine medarbejdere til at nå virksomhedens mål. Desværre er der også en del, som bliver skræmt væk. Det kan skyldes, at ledelse viste sig at være et mismatch. Men det kan også skyldes, at de manglede at blive klædt ordentligt på til de nye opgaver og det større ansvar.

For at imødekomme dette problem har jeg samlet syv råd til, hvordan du som ny leder kan forberede dig til din stilling, så du kommer til at stå med et bedre udgangspunkt.

1) Visk det fortegnede billede ud

Nogle nye ledere oplever, at de igennem ansættelsesforløbet får et fortegnet billede af lederjobbet, som viser sig at stemme dårligt overens med virkeligheden. Ansættelsesudvalget kan have en tendens til at tegne et skønmaleri og tilbageholde kritiske punkter ved virksomheden som fx uløste problemer eller konflikter mellem medarbejderne og den tidligere chef.

For en ny og uerfaren leder kan det være vanskeligt at gå kritisk til ansættelsesudvalget og få spurgt ind til sådanne punkter. Men du gør dig selv en bjørnetjeneste ved at lade være, for du ender med at være uforberedt, når du begynder – og i værste fald sidde i et job, som du hurtigt vil væk fra igen.

2) Skab overblik over opgaver og mål

Noget af det vigtigste, når du går i gang med et nyt lederjob, er at få styr på de opgaver og mål, som du bliver vurderet på. Du skal gerne spørge ind til præcise opgaver og mål allerede i ansættelsesforløbet. Den viden, du får her, kan du først tage med videre i din preboarding-periode, hvor du forbereder dig på at gå i gang, og senere tage frem løbende i din ansættelse.

Du kan med fordel undersøge, hvilke opgaver og mål virksomheden har brug for, at du varetager – og tale med din chef om, hvordan du prioriterer dem. Som forfremmet leder skal man ikke kun forholde sig til nye opgaver, men også til de opgaver, som nu er gledet ud af jobbeskrivelsen – og hvem der skal tage sig af dem.

3) Afstem forventninger med din chef

Forventningsafstemning med din chef kan enten ske, inden du begynder i jobbet, eller i løbet af de første par uger. Lader din chef vente på sig, så tag selv initiativ til et møde.

Forventningsafstemningen er det fundament, du står på, da det både dækker, hvad din chef forventer af dig, og hvad du forventer af din chef. Det kan blandt andet handle om feedback, mentorordning med erfaren leder, din personlige ledelsesstil, og hvordan man bedst leder dig.

Formålet er, at I lærer, hvordan I bedst supplerer hinanden. På den måde skulle I gerne skabe et stærkt samarbejde til gavn for arbejdspladsen.

4) Afstem forventninger med dine medarbejdere

Efter du har talt med din chef, skal du også afstemme forventningerne med medarbejdergruppen. Er du leder i en større virksomhed, hvor det er umuligt at snakke med alle medarbejdere, kan du nøjes med at høre fra din nærmeste medarbejder- eller ledergruppe. Efterfølgende kan du kommunikere dine forventninger bredere ud – og facilitere muligheden for, at medarbejderne kan melde tilbage til dig, fx via intranet.

Min erfaring er, at det er en god ide at signalere ydmyghed i forhold til sin kommende lederopgave, fordi det kan mindske afstanden til medarbejderne og gøre det nemmere for dem at komme med deres ærlige mening om, hvad de ønsker sig af dig som leder. Dette hjælper dig også med at opbygge relationer i din onboarding-periode.

5) Vær mindre hård ved dig selv

Som ny leder kan man have en tendens til at tro, at man skal være den klogeste og kunne svare på alt. Men det er langt fra nødvendigt, for du har jo en række dygtige medarbejdere at trække på. I stedet er det bedre at gå åbent ind til rollen. På den måde lærer du sandsynligvis mere og mindsker risikoen for at køre hurtigt træt i jobbet.

Så vær mindre hård ved dig selv, og giv dig lov til at lytte, spørge, iagttage og være nysgerrig. Så bliver du også set af dine medarbejdere, der oplever en leder, som interesserer sig for dem og er til at få fat på.

6) Få styr på, hvem der ved hvad

Som ny leder vil du ofte møde opgaver, som du skal løse for første gang. Muligvis har du fået en generel introduktion til opgaverne, men den er nok utilstrækkelig, når du først står med hænderne nede i materien.

Derfor får du brug for at kende virksomhedens ”hvem ved hvad”, så du finder ud af, hvor du søger hjælp henne. Det kan du blandt andet gøre ved at være åben og nysgerrig, så du lærer dine medarbejderes opgaver og kompetencer at kende.

7) Fralæg dig de gamle opgaver

Dette punkt gælder især for dig, der er blevet forfremmet fra medarbejder til leder. En sådan forfremmelse er ofte resultatet af flere års hårdt arbejde, som personer højere oppe i hierarkiet har lagt mærke til. Men forfremmelsen markerer også starten på en rejse, som kræver, at du afklarer, hvordan du vil agere i den nye rolle med større ansvar.

En del nyudnævnte ledere fejler, fordi de ikke evner at fralægge sig deres gamle opgaver. Det kan eksempelvis betyde, at de går for meget i detaljer med opgaver, som de bør uddelegere, eller at de overvåger, hvordan teamet udfører arbejdet – i stedet for at give dem den fornødne frihed.

Det er en krævende transition at fralægge sig sine gamle opgaver – de opgaver, hvor man høstede anerkendelse, og som gjorde, at man fik en større stilling. Men det er nødvendigt for at mindske risikoen for at gå ned med stress og brænde ud. Har man behovet for at have styr på alle detaljer, samtidig med at man skal udforme de store linjer og udstikke den strategiske retning, bliver det nemlig svært at få tid til at løse alle sine opgaver. Og have en afbalanceret hverdag eller work-life-balance.

Hent vores e-bog om onboarding

Reflekter over dit lederskab

Nu skrev jeg godt nok, at jeg kun ville give dig syv råd til at komme godt i gang som ny leder. Der er dog en ekstra opfordring, som jeg gerne vil give dig. Den gælder både for erfarne og uerfarne ledere og bør være en fast del af det at være leder: du skal jævnligt reflektere over dit lederskab – i starten og på sigt.

Nogle ledere har det med at glemme eller negligere betydningen af at reflektere over deres lederskab. Men som Anne Bøllingtoft, lektor ved Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, siger i fakultetets nye podcastserie Det videnskabelige kvarter: ”Hvis du kun kommer én gang i fitnesscentret, så får du ikke større overarme af den grund. Det er lidt det samme med ledelsestræning. Hvis ikke man øver og reflekterer over sin adfærd med meget jævne mellemrum, så forbedrer man sig ikke som leder. Man er nødt til at give sig selv tid.”

Så når du har været de syv punkter igennem og er kommet i gang, så kan jeg kun opfordre dig til at reflektere over dit lederskab og arbejde på at få større kendskab til dig selv og dine medarbejdere. På den måde lærer du, hvordan du motiverer og inspirerer dem, hvilke opgaver de interesserer sig for, hvem der kan hvad, og hvilket udviklingspotentiale medarbejderne har. Ved at kigge indad får du også større viden om dig selv på disse punkter.

Læs om KompetenceProfilen