For mig er onboarding et af de vigtigste begreber inden for HR og ledelse. Det er her, den nye medarbejder skal fordøje job, rolle, virksomhed, kultur og kollegaer. Og det kræver understøttelse.

Derfor alarmerer det mig noget, når jeg i den nye rekrutteringsanalyse fra Konsulenthuset ballisager kan læse, at 25 % af de 1.000 virksomheder og offentlige institutioner, som er med i analysen, ikke bruger onboarding-programmer. For små virksomheder ligger tallet på hele 40 %.

Dem, der så gør brug af onboarding, ser velkomstpakken – eventuelt med blomster og morgenmad – som det vigtigste redskab til at få den nye medarbejder godt ombord. Det lader jeg lige stå et øjeblik.

For onboarding er meget mere end bare at byde velkommen og introducere til opgaver og afdeling – med eller uden morgenbrød. God onboarding handler om at styre processen, som den nye medarbejder går igennem, fra kontrakten er underskrevet til den første arbejdsdag og igennem startperioden i virksomheden.

Det drejer sig om at styre den måde, medarbejderen oplever organisationens kultur på. Om at skabe de rigtige relationer. Om at stille præcis de krav til indsats, ansvar og resultater, der gør, at medarbejderen leverer på sit højeste niveau. Og så handler det selvfølgelig også om at sikre de helt lavpraktiske ting som blomster eller chokolade på skrivebordet, en stol at sidde på, en telefon, computer, adgangskoder og kollegaer at snakke med.

Koster på bundlinjen

Springer man imidlertid let over onboarding-opgaven, så risikerer det at koste. Lad os se på tallene. En fjerdedel af alle nyansatte forlader deres stilling inden for det første år. 22 % gør det, inden de når 45 arbejdsdage. For førstegangssøgende, der får job, er 46 % søgt videre inden for 18 måneder.

De tal kan forbedres ved at fokusere på onboarding. Ifølge forskning fra den amerikanske Aberdeen Group svarer 7 ud af 10 medarbejdere nemlig, at de er mere tilbøjelige til at blive i over tre år hos samme virksomhed, hvis de oplever et velfungerende onboarding-forløb.

Og et velfungerende onboarding-forløb varer længere end de 14 dage, som den gennemsnitlige danske onboarding strækker sig over. Christian Harpelund og Morten Højberg fortæller i deres bog ”Onboarding – Flyvende fra start”, at et onboarding-forløb skal tage 3-6 måneder, alt afhængig af rolle, ansvar og personlighed.

Det lyder måske af meget. Men det betyder ikke, at man hele tiden skal være over den nye medarbejder i det første halve år. Nej, det betyder, at man skal have særligt fokus på medarbejderen, som kan få en faglig og social mentor, have månedlige møder med sin nærmeste leder og hurtigt blive koblet på de sociale arrangementer.

Den sociale onboarding

Netop det sociale i onboarding-perioden er spændende at dykke ned i. Kigger jeg igen på resultaterne fra ballisagers rekrutteringsanalyse, så svarer respondenterne, at nye medarbejdere bedst falder til ved at søge samarbejdet (78 % placerer dette som et af de 3 mest effektive onboarding-redskaber) og deltage aktivt i det sociale (55 % siger sådan). Men kun 12 % sætter sociale tiltag som fredagsbar og firmasport blandt de mest effektive onboarding-redskaber, og sølle 8 % vurderer, at en social mentor er blandt de mest effektive redskaber. Det er da en uoverensstemmelse, der er til at tage at føle på.

Underprioriterer man det sociale, risikerer det imidlertid at få konsekvenser. Ifølge Aberdeen Group’s forskning beslutter 9 ud af 10 nyansatte sig således inden for det første halve år for, om de vil blive i jobbet på sigt eller ej. Etablerer de hurtigt faste bånd til deres kollegaer, er det langt mere sandsynligt, at de bliver i virksomheden i længere tid.

Vil du læse mere om onboarding? Så hent vores e-bog om onboarding.