Nyeste indlæg

Personlighedstest

En personlighedstest fra Garuda er et værktøj til HR-medarbejderen eller lederen, der ønsker at kvalificere rekruttering og udvikling i sin virksomhed. Vores personlighedstests er en del af vores profilværktøjer, der er udviklede til at blive brugt i en lang række...

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer er tæt knyttet til personligheden og det personlige fokus i arbejdslivet. Hvor faglige kompetencer handler om de faglige kvalifikationer, uddannelse, metoder og erfaringer som en medarbejder trækker på i sin tilgang til at løse arbejdsopgaver, betegner personlige kompetencer...

Læs mere

Lederudvikling: Hvordan udvikler du dig som leder?

Lederudvikling handler om at udvikle og optimere ledelsen i en organisation. Det kan foregå på individniveau, eller man kan arbejde med hele ledergrupper. Lederudvikling starter med at hjælpe lederen til at opnå indsigt i sig selv. Indsigten fungerer som afsæt...

Læs mere

Ledertyper – Hvilken type leder er du?

Garudas ledelsestyper tager afsæt i Fokus-modellen. Til Fokus-modellen hører FokusProfilen, der er en test, som undersøger, hvilken ledertype du er. Fokus-modellen illustrerer fire forskellige typer ledere: • Integratorlederen • Udviklerlederen • Resultatskaberlederen • Grunderlederen. Til hver ledertype er der knyttet...

Læs mere

Brug din personprofil i netværket og organisationen

Du støder sikkert ofte på, at andre ikke gør tingene på den måde, du ville have gjort. Eller at du ikke kan forstå deres argumenter for at skyde et forslag ned. Eller hvad med den måde, de kommunikerer og går...

Læs mere