Nyeste indlæg

Psykologisk tryghed får krænkelsessagerne frem

Artiklen er også bragt i Dansk HR’s magasin Ledelse i udvikling. Antallet af offentligt kendte krænkelsessager er steget eksponentielt de seneste år. Det kan skyldes sociale mediers muligheder for at mangfoldiggøre historier og skabe bevægelser. Men behovet for at udbrede...

Læs mere

Motivation i en krisetid

I øjeblikket er der naturligt nok et særligt stort fokus på, hvordan vi fastholder motivation i en krisetid. Vi hører dagligt om hjælpepakker, hjemsendte eller opsagte medarbejdere og antallet af smittede. Vi oplever selv, hvordan følgevirkningen af COVID-19 rammer os....

Læs mere

Motivation og FokusProfilen

Anerkendelse, gode kollegaer, en dygtig leder, personlig og professionel udvikling. Det er ofte faktorer som disse, der fremhæves som de vigtigste i undersøgelser af medarbejderglæde og -motivation. Men i undersøgelserne, der bygger på mange tusinde kvantitative besvarelser, mangler ofte et...

Læs mere

Motivation af medarbejdere – hvad og hvordan?

Frem til begyndelsen af 1980’erne var interessen for forskning og forsøg, der omhandlede motivation af medarbejdere, stor. Teoretikere som Taylor, Herzberg, Watson, Frankl og Maslow stod centralt i hver deres årti. Men så svandt interessen, og forskningen stod stille. I...

Læs mere

Robuste organisationer kræver medarbejdere med selvindsigt

Flere medarbejdere og ledere får stress eller mistrives mentalt på et arbejdsmarked, der er præget af stadigt flere forandringer. Ifølge stressekspert Thomas Milsted kan en del af stressen forebygges ved at skabe robuste organisationer, der arbejder strategisk med trivsel og...

Læs mere

Stressekspert Thomas Milsted: Hvorfor får vi stress?

Årets sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viser, at danskernes mentale helbred er dårligere end nogensinde før. Det koster dyrt for individet og samfundet. Alene udgifterne til stress og psykisk nedslidning skønnes at ligge på 14 milliarder kroner årligt i form af sygefravær...

Læs mere