Medarbejdersamtale eller medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en struktureret og fremadrettet samtale mellem leder og medarbejder. Til samtalen taler man typisk om emner som personlige kompetencer, faglige kompetencer, arbejdsopgaver, forventninger og udviklingspotentiale. Formålet er typisk at skabe medarbejderudvikling med afsæt i den enkeltes unikke kombination af styrker, udfordringer og potentiale.

Det er en forudsætning for en konstruktiv medarbejdersamtale, at du som leder skaber rammerne for en god, ligeværdig og åben dialog. Du bør være åben over for kritik, tage medarbejderen alvorligt og spørge ind til konkrete oplevelser og erfaringer. Anerkend medarbejderen, og stil spørgsmål, der viser engagement og interesse.

Kom et spadestik dybere i din medarbejdersamtale

Der findes mange teorier, redskaber, skemaer og gode råd til, hvordan man gennemfører en konstruktiv og målrettet medarbejdersamtale. Uanset hvordan medarbejdersamtalen struktureres, og hvilke konkrete emner man taler om, er det en stor hjælp at have et værktøj at tale ud fra.

Ved hjælp af Garudas profilværktøjer med personlighedstest kan du komme et spadestik dybere i dialogen med medarbejderen og stille spørgsmål, du ellers ikke ville vide, var relevante at stille. Lad fx medarbejderen udfylde en FokusProfil forud for medarbejdersamtalen, og giv ham eller hende en tilbagemelding på profilen som en del af samtalen. Her vil medarbejderen typisk få en ahaoplevelse, og der vil helt naturligt dukke emner op, som bør diskuteres. Både du og medarbejderen vil have spørgsmål, og den indsigt, som profilværktøjet skaber, kan bidrage til at udpege udviklingspotentiale og områder, hvor der er behov for justeringer.

Fokus på trivsel og motivation

Ved at afdække en medarbejders arbejdsmæssige fokus med et profilværktøj får du og medarbejderen en fælles referenceramme og nogle begreber, der gør det nemmere at tale om trivsel og motivation. Stemmer medarbejderens fokus overens med typen af opgaver, der skal løses i dagligdagen? Er der noget, medarbejderen savner? Hvilken del af hans eller hendes arbejde motiverer mest?

Med profilværktøjer er det nemmere at forstå og sætte ord på, hvorfor tingene er, som de er, og finde frem til tiltag, der kan medvirke til at øge medarbejderens oplevelse af trivsel og motivation. En PersonProfil og den selvindsigt, profilen skaber, er også med til at forbedre kommunikationen, da medarbejderen bliver mere bevidst om sin egen tilgang til arbejdet, og hvordan denne adskiller sig fra kollegernes. Det skaber forståelse for og accept af forskellighederne på arbejdspladsen – og erkendelsen af, at forskellighed faktisk er en styrke i enhver afdeling og organisation.